Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2020.05.30

GRÜNC ROZÁL EREDMÉNYEI

Világtörténelem

Jövőkutató szakos hallgatók jegyzete a Szociológia tárgyhoz kapcsolódva

 

Budapest

2050. január

Bevezetés

 

A jövőkutatás célja az ember, a társadalom, és a környező világ olyan pozitív változása lehetőségeinek feltárása, amely maximálisan szolgálja a következő nemzedék szellemi és gyakorlati célkitűzéseit.

Már többször, több helyen hangsúlyoztam, hogy mint ahogy a jelenünket is nagymértékben befolyásolja a múltbéli események menete, úgy a jövőre is elmondhatjuk ugyanezt. Látnunk kell, hogy melyek voltak azok a történések, amelyek a jelen pozitív, vagy negatív eleméhez vezettek, elsősorban azért, hogy ne forduljon elő többször olyan helyzet, ami a társadalom visszafejlődéséhez nyújt segítséget.

Az ember mindig arra törekedett, hogy fejlődjön, csak sajnos e törekvésében többször követett el etikai, erkölcsi hibát önmaga ellen. Maga a jegyzet inkább csak vázlatos áttekintés, figyelemfelkeltés ahhoz, hogy ha az elmúlt 50 évet szeretné átfogóbban tanulmányozni a hallgató, akkor ki tudja választani a számára valóban nagyobb érdeklődést kiváltó témát.

 

A Szerző

 

Tartalomjegyzék

Bevezetés

 1. Fejezet

Magyarország helyzete 1901-től 2000-ig, hazánk egészségügyi, szociális, tudományos és technikai fejlődése.

 1. ejezet

Európa történelme a XX. században, különös tekintettel a gazdasági mutatók alakulására

 1. Fejezet

Világtörténelmi összefoglaló adatok a XX. században – a globális kommunikáció

 1. Fejezet

Hazánk forradalmi változásai a XXI. század első felében

 1. Fejezet

Európa – az egységes földrész – kialakulása, határok nélkül

 1. Fejezet

A Népek Tanácsának előretörése

Összefoglalás

:

:

:

IV. Fejezet

Hazánk forradalmi változásai a XXI. század első felében

A nagy változások szele már érezhető volt főleg 2015. év elején a tömeges migráció elindulásakor. Már az Európai Unió létrejöttekor megkezdődött egy ilyen fajta folyamat, hiszen a közösség országaiban élő állampolgárok útlevél, és vízum nélkül bármely tagországban letelepedhettek, munkát vállalhattak. Akkor még úgy tűnt, hogy a határok kiszélesedtek, s mintegy egységes ország lakosai egy cél felé orientálódtak. S valóban magát a határt jelképező építményeket is lerombolták, arról már csak fényképek, vagy videofelvételek voltak. Azonban az Unióhoz való csatlakozás egységes gazdasági helyzetet nem teremtett, s mivel a közös pénzt sem vezették be minden tagországban, ezért megindult egyfajta gazdasági széthullás, aminek következtében, valamint a világ gazdasági helyzetének egyre kritikusabbá válása miatt tömeges migráció keletkezett. Ez súlyosan érintette hazánkat is. A népszavazás sem tudta eldönteni annak a kérdését, hogy befogadóak, vagy visszautasítóak legyünk-e, ezért olyan döntést hozott a kormány, ami a visszafejlődés irányába mutatott, ismételten megépítették a határokat.

Ezt követően, ennek ellenzőjeként jött létre 2016-ban a Kerítést Elsőként Leszaggatók Ligája (KELL), melynek vezetője Grünc Rozál, az addig hivatalban dolgozó középkorú nő volt. E Liga tagjai érték el, hogy a felépített kerítéseket most már a magyar emberek, hétköznapi dolgozók, hivatalnokok, a megmaradt középosztály tagjai szüntették meg, s nyitották meg újra a határokat.

Az unió egyre több országának lakossága is magáénak érezte a problémát, a Liga mellé álltak, és minden olyan helyen, ahol a felépítmény tervén gondolkodtak, elérték, hogy ne kerüljön realizálásra.

Ekkor alakult meg továbbra is Grünc Rozál elnökletével az Európa Zömében Kerítést Elsőként Leszaggatók Ligája (EZKELL).

Grünc asszony olyan népszerűvé vált, hogy egyre többen álltak mögé, elfogadva javaslatait a közös változás reményében, mely, mint látjuk, napjainkra be is következett.

 • Eltörölte az európai országok külön vagyonát, beleértve az Uniós országokét is, hivatkozva arra, hogy ha az Unió tagországaivá váltak, akkor az egység valóban legyen az, új lappal, új életbe induljanak, de most már a földrész egésze. Létrehozták a Közös Összefogás Széfjét (KÖSZ), melybe minden tagállam befizette fennálló vagyonát, mivel úgyis egy egésszé váltak, nem csak nevükben, de minden tevékenységükben, így megszűntek a szuverenitás kiváltságai, vagy nyomorúságai. A KÖSZ-t 50 tagú bizottság vezeti, az induló befolyó összeg felett közösen rendelkezve.
 • Eltörölte a bankok kiváltságát, tilos – és értelmét is vesztett – kölcsönt folyósítani, valamint értelmetlenné vált maga a betétgyűjtés is, hiszen minden a földrészen lakó embernek közel ugyanolyan mértékű vagyona van, ami a megélhetéséhez, nyugodt életviteléhez szükséges.

A Bank amolyan pénzváltó, fizetést kiegészítő rendszer lett.

 • Bevezette a Munka Intézményesített Tevékenységének Élvezetét Vállalók Örömét (MITÉVÖK) programot, ami azt jelenti, hogy minden embernek, elérve a munkába állás idejét három egységnyi munkaidővel kell rendelkeznie. Egyharmad ipari-fizikai munka, egyharmad irodai-adminisztratív munka, egyharmad mezőgazdasági-fizikai munka. Ez tette lehetővé azt, hogy az emberek valóban értékeljék egymást és egymás munkavégzését is, munkájuk után kapott bérüket megfelelően tudják megbecsülni.
 • Visszaállította a család szerepét a társadalomba, elfogadtatva a feleségek, anyák szerepét a munkavégzés beszámításába. Vagyis, abban az esetben, ha a nő feleség és anya, akkor ezzel a szerepével kiváltja valamely munkavégzési egységét, vagy több gyermek esetén mindegyiket.
 • Választhatóvá vált a PIHENŐIDŐ megkezdésének időpontja (volt nyugdíj) Az első egyharmad egységnyi munkavégzés után választhatóvá vált, hogy a következő egyharmad egységnyi időt pihenőidővel tölti-e valaki, és utána kétegységnyi munkával telnek napjai élete végéig, vagy a korábbiakhoz hasonlóan a háromegységnyi munkavégzést követően veszi igénybe a pihenő idejét. Ezzel még szorosabbá lehetett fűzni a családi kapcsolatokat, a generációk együttélését is.
 • A határok és szuverén államok eltörlésével újra térképezték Európát, s minden olyan élhető helyre lakóparkokat építettek, ahol addig az nem volt, figyelemmel a környezetre, a természet értékeire. Tilos olyan fát kivágni, amelynek pótlása öt éven belül nem történhet meg. Csakis gyors növésű fákat lehet kivágni és azonnal újra telepíteni, ezek a császárfa, enyves éger, nyárfa, és fehér akác. Így – bár szükséges a fa felhasználása – mégsem szűnnek meg az európai erdők, ligetek. Azokból az országokból, ahol a túlnépesedés már társadalmi problémát szült, felajánlották az új lakóparkokba történő elhelyezést, így a XXI. század egyik problémáját sikerült a legalacsonyabb szintre visszaterelni.
 • Grünc Rozál nevéhez fűződik ezen kívül az a szabad vallásgyakorlási tézis is, ami alapján létrehozták az Igaz Mondások Alapítványa társulást, (IMA) ennek fő törekvése egymás hitéleti tanításainak megismerése. Minden európai embernek törekednie kell arra, hogy elfogadja a másik hitét, bármi legyen is az. Minden embernek naponta fél óra szabadidő jár azért, hogy választott hitét gyakorolja. Ebben való korlátozás, valamint a hitéhez kapcsolódó bármely negatív hozzáállás az európai tagságot kizáró tényező. Bár a földrész elsősorban az őszinte empátiára alapul, mégis el kell hagynia annak, aki nem képes a másik ember ilyenfajta szellemiségét elfogadni. Az IMA létrejöttével megszűntek a kisebb-nagyobb lázadások, vallási összetűzések.
 • Szintén 50 tagú bizottságot hozott létre Uj Technológiát Osztó Piacot Intéző Alap (UTOPIA) néven, mely minden egyes új technikai, kommunikációs, ipari, stb. találmányt, elgondolást megvizsgál, mely alkalmas arra, hogy emberi sorsokat tegyen tönkre, és fegyverkezésre ösztönözzön. Bármely nóvum csak a földrész lakóinak pozitív fejlődését segítheti, amennyiben másként is felhasználható, az Alap a gyártást letilthatja, vagy kötelezheti az előállítót az áttervezésre.
 • Grünc Rozál nevéhez még számtalan a társadalmat előre mutató szabályozás, törekvés kötődik. Büszkén szögezhetjük le, hogy e törekvések realizálódása hozta, hogy Európát a változásban szorosan követte később Ázsia, majd Amerika is, s ezzel kezdetét vette a Népek Tanácsának megalakulása (lásd. következő fejezet. )

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.